Thông Tin Dự Án

Khách hàng: MS.L

Địa điểm: Đa Tốn, Gia Lâm, HN


SAPPHIRE OCEAN PARK S208